Laman web rasmi

Zahazan Travel & tours

(SSM: 1122545-M | KPK/LN 8796)
Search

TATACARA & PERMOHONAN VISA

Jenis Visa yang Digunakan bagi Menunaikan Umrah.

Terdapat 2 jenis visa yang boleh digunapakai iaitu Visa Umrah dan Visa Pelancong.

VISA PELANCONGVISA UMRAH
i) Tiada had umur i) Had umur bermula 18 tahun ke atas (mengikut SOP semasa Kerajaan Arab Saudi)
ii) Kelonggaran isu mahramii) Mahram perlu kepada dokumentasi lengkap
iii) Tempahan hotel dan kenderaan TIDAK diperlukan semasa permohonan visa dilakukaniii) Tempahan hotel dan kenderaan PERLU dilakukan ketika permohonan visa dilakukan
iv) Tempoh sah adalah setahuniv) Tempoh sah adalah 30 hari
v) Kemasukan berulang (Multiple Entry)v) Kemasukan sekali sahaja (Single Entry)
vi) Boleh tinggal selama 90 harivi) Boleh tinggal selama 30 hari
vii) Dilindungi insurans Covid-19vii) Dilindungi insurans Covid-19

*Jemaah dari Malaysia akan menggunakan Visa Pelancong.

VISA PELANCONG

 1. Tiada had umur
 2. Kelonggaran isu mahram
 3. Tempahan hotel dan kenderaan TIDAK diperlukan semasa permohonan visa dilakukan
 4. Tempoh sah adalah setahun
 5. Kemasukan berulang (Multiple Entry)
 6. Boleh tinggal selama 90 hari
 7. Dilindungi insurans Covid-19

VISA UMRAH

 1. Had umur bermula 18 tahun ke atas (mengikut SOP semasa Kerajaan Arab Saudi)
 2. Mahram perlu kepada dokumentasi lengkap
 3. Tempahan hotel dan kenderaan PERLU dilakukan ketika permohonan visa dilakukan
 4. Tempoh sah adalah 30 hari
 5. Kemasukan sekali sahaja (Single Entry)
 6. Boleh tinggal selama 30 hari
 7. Dilindungi insurans Covid-19

Jemaah dari Malaysia akan menggunakan Visa Pelancong.

Maklumat Tambahan tentang Visa.

Permohonan Visa Pelancongan (tertakluk kepada kelulusan dan perubahan SOP semasa kerajaan Arab Saudi):

 1. Visa ini akan digunapakai dan hanya dibenarkan kepada pelanggan warganegara Malaysia, Singapura dan Brunei sahaja di kawasan Asia Tenggara.
 2. Pelanggan berumur 18 tahun ke atas boleh memohon sendiri, manakala pelanggan berumur di bawah 18 tahun boleh memohon bersama penjaga.
 3. Visa sah digunapakai selama setahun dari tarikh permohonan. Tempoh maksima dibenar tinggal di Arab Saudi adalah selama 3 bulan (90 hari). Visa ini adalah kemasukan berulang (multiple entry).
 4. Harga visa termasuk dengan pelan insurans Covid-19 yang diwajibkan oleh kerajaan Arab Saudi.
 5. Visa ini hanya terpakai kepada penerbangan berjadual (schedule flight) sahaja yang masuk melalui Terminal Antarabangsa Arab Saudi. Penerbangan sewa khas (charter flight) tidak dibenarkan menggunakan visa ini.
 6. Pihak Zahazan Travel & Tours Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab atas kerugian sekiranya permohonan yang diproses tidak diluluskan oleh kerajaan Arab Saudi atas faktor-faktor tertentu atau faktor keselamatan. Setiap permohonan yang tidak diluluskan hendaklah dirujuk terus kepada kedutaan Arab Saudi.

Permohonan Visa Umrah (tertakluk kepada kelulusan dan perubahan SOP semasa Arab Saudi):

 1. Visa ini hanya akan digunapakai kepada warganegara selain Malaysia, Singapura dan Brunei atau mereka yang memerlukan dan tertakluk atas faktor-faktor tertentu yang akan dinilai oleh Zahazan Travel & Tours Sdn Bhd.
 2. Pelanggan lelaki di bawah umur 18 tahun serta pelanggan wanita berumur 45 tahun ke bawah perlu kepada mahram.
 3. Pelanggan perlu mengemukakan salinan dokumen mahram yang disahkan oleh Jabatan Kerajaan berkaitan.
 4. Visa sah digunapakai selama 30 hari dari tarikh dikeluarkan. Tempoh maksima dibenar tinggal di Arab Saudi adalah selama 30 hari. Visa ini adalah kemasukan sekali (single entry). Harga visa termasuk dengan pelan insurans Covid-19 yang diwajibkan oleh kerajaan Arab Saudi.
 5. Pihak Zahazan Travel & Tours Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab atas kerugian sekiranya permohonan yang diproses tidak diluluskan oleh kerajaan Arab Saudi atas faktor-faktor tertentu atau faktor keselamatan. Setiap permohonan yang tidak diluluskan hendaklah dirujuk terus kepada kedutaan Arab Saudi.